Geïntegreerde diepwoelers

De LSM-diepwoelers met geïntegreerde frame worden rechtstreeks op het blad van de rotoreg geplaatst waardoor de overhang maximaal kan verkort worden.

De pootmachines worden steeds zwaarder en eisen een steeds groter vermogen, waardoor min of meer diepe bodemverdichting ontstaat.

Met deze al bij al compacte combinatie (88 cm alles samen) kan de grond tot op een diepte van 35 cm gewoeld worden en extra verfijnd worden, waardoor de pootmachine in de beste omstandigheden kan werken.

Meer nog, de tanden liggen in dezelfde lijn als de pootelementen waardoor de ruggen bovenop een volledig opengereten ondergrond liggen; dit maakt een diepe wortelontwikkeling mogelijk (betere waterregulatie) en daardoor ontstaat er meer plaats voor de ontwikkeling van de aardappelen (minder groene aardappelen).